PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Sağlık Yönetimi Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Her türlü sağlık kurum ve kuruluşunun, yönetimi, işletilmesi, Türkiye’nin sağlık alt yapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik her alanda profesyonel insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programın hizmetlerin sunumu ve finansmanı tarafında ihtiyacı karşılaması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirip uygulaması, Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarrma becerisi edinmeleri hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi 

Sağlık Yönetimi programıyla öğrencilere;

  • Sağlık kurumları işletmeciliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri,
    faaliyet ve fonksiyonları bilmeleri ve kullanabilme,
  • Sağlık sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olma, değişen verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilme,
  • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olma,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Sağlık Yönetimi ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
  • Herhangi bir ön lisans / lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve ön lisans / lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Sağlık Yönetimi ön lisans programı; genel iktisat, tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, satın alma ve malzeme yönetimi, sağlık hizmetleri pazarlaması ve sağlık işletmelerinde maliyet muhasebesi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Sağlık Yönetimi ön lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Sağlık Yönetimi ön lisans programı mezunları;

  • Program yeterliliklerini sağlayan öğrencilerin “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans” derecesine sahip olurlar ve 19. 02. 2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “‘Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik” in 5. Maddesine göre örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahip olurlar.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.