Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici) ünvanı alırlar. Sağlık Yönetimi ön lisans programı mezunları;

  • Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrencilerin “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans” derecesine sahip olurlar ve 19. 02. 2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “‘Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğretimine Devamları Hakkında Yönetmelik” in 5. Maddesine göre örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğretim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Mezuniyet Koşulları

  • Mezuniyet için minimum kredi 72 ve Akts 126 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar