AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL

İstanbul Üniversitesi

ahmet.akgul@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00 – 40100

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Selma SÖYÜK

İstanbul Üniversitesi

selmasoyuk@hotmail.com

(212) 414 15 00 – 40155

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ

İstanbul Üniversitesi

arzuozgulyenidikici.73@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Eda YILMAZ ALARÇİN

İstanbul Üniversitesi

eyilmaz@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00 – 40101

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR

Kamu Hastaneleri Kurumu

Prof. Dr. Kamil Ahmet KÖSE

İstanbul Üniversitesi

ahmetkos@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18318

Özgeçmiş

Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

faruk.asicioglu@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 22835

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11777

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11759

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim İŞSEVER

İstanbul Üniversitesi

hissever@istanbul.edu.tr

(212) 531 03 40

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Alper CİHAN

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

İstanbul Üniversitesi

akgeyik@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11471

Özgeçmiş

Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN

İstanbul Üniversitesi

enemli@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12250

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ferdi TANIR

İstanbul Üniversitesi

ftanir@cu.edu.tr

(322) 338 68 24

Özgeçmiş

Prof.Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sarper@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN

İstanbul Üniversitesi

mgungor@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11483

Özgeçmiş

Prof. Dr. Umut OMAY

İstanbul Üniversitesi

umutomay@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11489

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11480

Özgeçmiş

Doç. Dr. Salih Haluk ÖZSARI

Acıbadem Üniversitesi

haluk.ozsari@acibadem.edu.tr

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

İstanbul Üniversitesi

eyurt@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 21841

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

akmans@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11658

Özgeçmiş

Doç. Dr. Aslı TÜREL

İstanbul Üniversitesi

gunduzay@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18394

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şelale UŞEN

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Eda Yılmaz ALARÇİN

İstanbul Üniversitesi

eyilmaz@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00 – 40143

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KESMEZACAR

İstanbul Üniversitesi

kesmezacar@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Selma SÖYÜK

İstanbul Üniversitesi

selmasoyuk@hotmail.com

(212) 414 15 00 – 40155

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11660

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KURT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENOCAK

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ERSOY YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

aersoy@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17905

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aysu KURTULDU

Trakya Üniversitesi

aysukurtuldu@trakya.edu.tr

(284) 213 30 42 – 2001

Özgeçmiş

Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ

İstanbul Üniversitesi

kdemirci@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Emir KAYACAN

İstanbul Üniversitesi

emir.kayacan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Arzu ÜZGÜL YENİDİKİCİ

İstanbul Üniversitesi

arzu.uzgul@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş